curs instalator

1. Reţelele de distribuţie subterane se montează pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane, ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă:
a) zone verzi;
b) trotuare;
c) alei pietonale;
d) carosabil.

2. Intersecţia traseelor reţelelor de distribuţie a gazelor naturale cu traseele altor instalaţii şi construcţii subterane sau supraterane se face cu avizul unităţilor deţinătoare şi se realizează astfel:
a) perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate;
b) la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii.
c). la cel putin 10 m dedesuptul instalatiei

3. Trecerea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale prin cămine, canale şi construcţii subterane ale altor utilităţi, este:
a).interzisă
b). in anumite conditii este voie
c). conform legii se poate trece

4. Conductele montate suprateran pe elemente de construcţii, pe stâlpi sau estacade, se reazemă, în funcţie de diametru, pe brăţări sau console confecţionate conform:
a). legilor nescrise
b). perpendicular pe ax
c). conform cataloagelor de detalii tip pentru instalaţii.

5. Amplasarea regulatoarelor pe instalaţia de utilizare se face cu îndeplinirea cel puţin a următoarelor condiţii:
a) încăperile în care se montează să fie ventilate;
b) regulatoarele să fie în construcţie etanşă;
c) respectarea prescripţiilor de montaj impuse de producător.

6. Reglarea presiunii se face, în funcţie de mărimea debitului, prin regulatoare cu:
a) acţionare indirectă;
b) acţionare directă.
c).nu conteaza

7. Panourile de reglare-măsurare se amplasează în plan orizontal sau vertical, în funcţie de mărime, păstrându-se distanţe între elementele componente astfel încât să se asigure:
a). posibilitatea întreţinerii şi exploatării
b).o presiune favorabila
c). inaltinea corespunzatoare

8. Executanţii staţiilor de reglare sau reglare-măsurare au obligaţia să fixeze, pe distribuitorul fiecărei trepte de reglare, plăcuţe metalice pe care au gravat:
a) denumirea producătorului;
b) presiunea de încercare;
c) presiunea nominală;
d) poziţia robinetului, “ÎNCHIS” sau “DESCHIS”

9. Evacuarea gazelor de ardere din bucătării şi oficii se face prin tiraj natural organizat sau mecanic, utilizându-se:
a) canale individuale;
b) canale colectoare;
c) hote cu evacuarea gazelor de ardere în exterior.

10. Este interzisă:
a) trecerea burlanelor dintr-o încăpere în alta, cu excepţia burlanelor etanşe, îmbinate prin sudură;
b) montarea dispozitivelor de închidere sau obturare a secţiunii de ieşire a gazelor de ardere de la aparatele de consum individual (sobe, maşini de gătit, cazane de încălzire şi /sau preparare apă caldă, radiatoare etc.);
c) evacuarea gazelor de ardere în podurile caselor;

 

Barem - Test Curs instalator

1. A,B,C,D

2. A,B

3. A

4. C

5. A,B,C

6. A,B,C

7. A

8. A,B,C,D

9. A,B,C

10. A,B,C