CURSUL SE DESFASOARA ONLINE -partea teoretica.
 
PRET 680LEI IN 3 RATE. SI TAXA DE EXAEN 40 LEI.

COMPETENTE DOBANDITE

Nr.

crt.

Denumirea modulului

Detaliere ore

TEORIE

 

Detaliere ore

PRACTICĂ

 

1            Completarea şi transmiterea documentelor specifice 6 12
2           

Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a

incendiilor

6 12
3            Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă 12 24
4            Planificarea activităţii proprii 6 12
5            Evaluarea gradului de uzură a caroseriei 12 24
6            Executarea lucrărilor de recondiţionare de repere 12 24
7            Executarea lucrărilor de sudură pentru reperele nedemontabile 12 24
8            Înlocuirea geamurilor fixe ale caroseriei 12 24
9            Înlocuirea reperelor demontabile 24 48
10        Readucerea caroseriei la parametrii dimensionali normali 24 48
11

Verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de acţionare,

închidere şi blocare

12 24
12 Oferirea de consultanţă de specialitate 6 12
13 Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor 12 24
14 Aplicarea tratamentelor speciale 12 24
15 Executarea lucrărilor de retuşare a suprafeţelor vopsite 12 24
16 Executarea lucrărilor de vopsire 12 24
17 Pregătirea caroseriei în vederea vopsirii 12 24
18 Pregătirea materialelor 12 24
19 Pregătirea suprafeţelor de vopsit 12 24
20 Stabilirea lucrărilor de vopsire 12 24
  Total 240 480
                       720 ORE